OFFICE KHU NHÀ MẪU

Địa chỉ: Khu đô thị Celadoncity, 88 đường N1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

Số điện thoại 0935.333.247

Email: celadontanphuvn.cskh@gmail.com

Giờ làm việc Thứ 2 – Chủ nhật: 06:00 – 19:00